FANDOM


Tverin karjala on ykši karjalan kielen murre. šitä paissah tverissä venäjäššä. vain pieni oša karjalaisesta mediašta on Tverikši ta Tveriläisten miäry on pienenemäššä. Tverissä vai pieni oša pakajau tverikši.

Ešimerkki Tveristä

Puasinkoi on pieni karielan külä Tverin mualla. Šielä on nel'l'äkümmendä taluo. Šeizov külä joven rannalla. Jogi virduav hil'l'ah, žentän händä šanotah Tihvinča. Ümbäri on ülen šoma mua. – Tuatto šaneli: ammuin, monda šadua vuotta ennen, šinne tuldih Pohjois-Karielašta karielan rahvaš. Hüö leikkattih mečän i šeizatettih tämän külän. I nüt vielä küläššä šeizotah kojit, kumbazet on luaittu vanhašta mečäštä.[29]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.