FANDOM


Oma Mua on karjalankielini lehti. Lehti peruššettih vuotena 1990 Karjalan Rahvahan Liiton ehotukšella. Alušta alkuan leheššä oli kirjutukšie karjalan kielen kahella piämurtehella: liivviksi ta vienakši. Vuotena 1999 vienankarjalasilla ilmešty oma lehti Vienan Karjala. Oma Mua rupesi ilmeštymäh liivvin kielellä. Vuotena 2014 lehet yhissettih, tuli yhtehini lehti Oma Mua, kumpani rubesi ilmeštymäh 12 šivulla. Šiinä on puolekkah kirjutukšie vienakši ta livviksi.

http://omamua.ru/

Oma Mua -lehti
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.