Advertisement

Luylejan šaami on šaamelais kieli ruočišša ta še on toisekši šuurin šaamelais kieli. šita malttau pakajau 2000 ihmisie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.