Karjalan Tašavalta on Autonomini aloveh venäjäššä. šiellä eläy 643 548 rištikanšua

Karjalan Tašavallašša paissah karjalua, venyä ta vähän šuomea

Karjalan kieli Karjalan Tašavallašša on vai koti kieli ta šitä ei paisteta äijän kotin ulkopuolella

Etnišet ryhmät 1939 [44] 1959 [45] 1979 [47] 2002 *** [49] 2010 [50][51]
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
venäläiset 296 529 63,2 412 773 63,4 522 230 71,3 548 982 76,6 507 654 78,9
karjalaiset 108 571 23,2 85 473 13,1 81 274 11,1 65 651 9,2 45 570 7,1
valkovenäläiset 4 263 0,9 71 900 11,0 59 394 8,1 37 681 5,3 23 345 3,6
ukrainalaiset 21 112 4,5 23 569 3,6 23 765 3,2 19 248 2,7 12 677 2,0
šuomalaiset 8 322 1,8 27 829 4,3 20 099 2,7 14 310 2,0 8 577 1,3
vepsäläiset 9 388 2,0 7 179 1,1 5 864 0,8 4 870 0,7 3 423 0,5
tataarit 3 088 0,7 2 692 0,4 2 609 0,4 2 629 0,4 1 888 0,3
puolalaiset 3 345 0,7 7 254 1,1 4 540 0,6 3 022 0,4 1 849 0,3
muut kanšallisuuvet 14 280 3,0 12 658 1,9 12 413 1,7 15 227 2,1 12 685 2,0
Viena_karelian_lyrics)

Viena karelian lyrics)

linnaloi karjalašša

koštamuš

Petroškoi

vieljärvi

Outline Map of Karelia.svg.png
1280px-Flag of Karelia.svg.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.