FANDOM


Filosofija (kreik. φιλοσοφία) on n. 600-400 eaa. välisenä aikana antiikan Kreikašša šyntyn ajatteluperintö ta tiijonala, kumpani pyrkiy tutkimah ešimerkikši tovellisuon luonnehta, tiijon ylehisie ehtoja, kaunehuon ta arvojen olomaššaoluo, hyvän yhteiskunnan ehtoja, ristikanšana olomisen luonnehta ta näih yhtyjie ylehisie teemoja. Šana 'filosofija' pohjautuu kreikan kielen šanoih filia ta sofia, kumpasista enšimmäini merkiččöy tykkyämistä tahi yštävyttä ta jälkimmäini viisahutta – niin filosofija tarkoittau "viisahana tykkyämistä".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.