FANDOM


Ešperanto on ll zamenhofin luojima kieli. Ešperanto luajittih että kaikki ristikanšat voisivat paissah kaikien kanšša. nykyjäh ešperantokši paissau vain 2 miljoonua ihmisie. ešoperantošša on vain16 kielioppi šiäntie ta še on toši helppo opaššua.

200px-Flag of Esperanto.svg
B48cec78b0aabac2c5294e3a9ac41447
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.