FANDOM


Amerikka tahi usa on valtijo pohjaš amerikašša. Amerikka on muailman rikkain valtijo. šiellä eläy 327m eläjie

Amerikašša on 50 štuattua šen šisällä. amerikan piäkieli on englanti ta šiellä niise paissah muahmuuttaja kielie.

United States of America's National Anthem

United States of America's National Anthem

Abbau012
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.